NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców na temat Działania 8.1 POIG

W związku z ogłoszonym naborem wniosków do Działania 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym: Wykorzystanie technologii IT w rozwoju firm „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, które odbędzie się 26 lipca 2012 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Katowicach, ul. Jordana 18, budynek Wydziału Teologicznego Uniwestytetu Śląskiego, sala nr 407 (IV piętro)
 
Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:
* co to jest e-usługa,
* jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG,
* jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie,
* zasady i wysokość dofinansowania,
* na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,
* wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków,
* procedura aplikacyjna,
* organizacja oceny projektów,
* kryteria oceny wniosków: formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne,
* zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy.
 
Szczegółowe informacje, kartę uczestnictwa oraz program spotkania uzyskają Państwo pod podanym adresem http://www.poig.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/019

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik