NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konferencja „Rozwój paprykowego regionu radomskiego”


 
 
 
 
 

W konferencji na temat „Rozwoju paprykowego regionu radomskiego” w dniu 26.09.2012r. w Gluszynie uczestniczyli:
 
• Bogusław Włodarczyk – Dyrektor Delegatury Urzędu Mazowieckiego w Radomiu
• Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”
• Dariusz Wołczyński – Wójt gminy Przytyk
• Marek Klimek – Wójt gminy Potworów
• Artur Papis – Wójt gminy Klwów
• Marek Madrzecki – Wójt gminy Rusinów
• Roman Sobczak – Prezes grupy producenckiej „Papryka Polska”
• Marek Grela – Prezes grupy producenckiej „Unipapryka”
• Rolnicy – producenci papryki
 
Na konferencji omówiono
• Funkcjonowanie partnerstwa „Paprykowy Szlak”
• Działania jakie należy podjąć w zakresie promocji papryki jako produktu tradycyjnego
• Inwestycje usługowo-przemysłowe w gminie Przytyk związane z Papryką
• Funkcjonowanie paprykowych grup producenckich obecnie i w perspektywie 2014-2020
• Problemy z jakimi borykają się rolnicy-producenci papryk

 
Zdjęcia z seminarium:

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik