NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Pilotażowe badania typu foresight – pomiar pierwszy

Przedstawiamy obszerne fragment raportu prezentującego model oraz wyniki pilotażowych badań typu foresight na potrzeby Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej (MCIG) w trzech obszarach tematycznych:
• Innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw;
• Rozwój lokalny;
• Wzrost gospodarczy
Celem realizowanego projektu było wypracowanie modelu badań foresightowych, służących projekcji alternatywnych scenariuszy rozwoju Mazowsza w każdym z analizowanych obszarów oraz jego weryfikacja na podstawie badania pilotażowego.
Pomiar I, skupiający się na założeniach metodologicznych realizacji projektu oraz zasadach doboru ekspertów w projekcie, realizowany w okresie od listopada 2011 do kwietnia 2012, którego efektem są osnowy scenariuszy rozwoju w poszczególnych obszarach tematycznych oraz czynniki analizy SWOT w ujęciu regionalnym.
 
Zachęcamy do lektury

Pobierz raport

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik