NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Seminarium na temat partnerstwa „Paprykowy Szlak”

W dniu 25.09.2012 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy oddział w Radomiu, odbyło się seminarium rolników-członków Radomskiej Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Spotkanie Otworzył Pan Robert Dobosz witając zgromadzonych i prezentując porządek spotkania. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Cezary Nowek w prezentacji multimedialnej przedstawił ideę partnerstwa, a w szczególności partnerstwa „Paprykowy Szlak” oraz proces tworzenia produktów tradycyjnych i lokalnych. Zaprezentował drogę produktu „Papryka Przytycka” do wpisu na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także potrzebę prac nad wnioskiem do Komisji Europejskiej w celu uzyskania certyfikatu jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. W dyskusji Pan Jacek Paszkowski, przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego MIR, członek Zarządu Wojewódzkiego MIR z Belska Dużego, przedstawił doświadczenie z prac nad uzyskaniem certyfikatu UE dla produktu „Jabłko Grójeckie”. A także korzyści jakie uzyskały sadownicy skupieniu w grupach producenckich rejonu grójeckiego.
Decyzje o przystąpieniu do partnerstwa „Paprykowy Szlak” podejmie Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej na najbliższym posiedzeniu.
 
Zdjęcia z seminarium:

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik