NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Seminarium w ramach projektu “Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”

W dniu 7 września 2012r. w Urzędzie Gminy w Rusinowie odbyło się seminarium w ramach projektu “Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”.
W spotkaniu udział wzięli:
1) Władysław Czarnecki – wójt gminy Gielniów

2) Marek Madrzecki – wójt gminy Rusinów

3) Marek Klimek – wójt gminy Potworów

4) Marian Kmieciak – wójt gminy Odrzywół

5) Jacek Milczarski – Prezes LGD “Wszyscy Razem”
oraz członkowie i działacze Lokalnej Grupy Działania “Wszyscy Razem”.
 
Seminarium poprowadził Cezary Nowek – prezes LGD “Razem dla Radomki”.
W przedstawionej prezentacji omówił idee partnerstwa, w szczególności partnerstwa “Paprykowy szlak”. W dyskusji zebrani przedstawili podglądy dotyczące produktu tradycyjnego Papryka Przytycka. Rozważano przystąpienie do partnerstwa “Paprykowy Szlak” poszczególnych gmin (Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów
i Rusinów) oraz LGD “Wszyscy Razem”.
Kolejne spotkania-seminaria dookreślą zakres wzajemnej współpracy.

 

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa