NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Seminarium “Zarządzanie firmą równych szans dla pracodawców i menedżerów” w powiecie radomskim

Jesteś właścicielem firmy?

Menadżerem?

Kierownikiem?

 

Wiedza dla Twojej Firmy teraz w Powiecie RADOMSKIM!
Zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe seminaria informacyjne organizowane w ramach projektu „Mazowiecka Firma Równych Szans”, których Uczestnikami mogą być przedstawiciele:
-przedsiębiorstw,
-jednostek samorządu terytorialnego,
-instytucji otoczenia biznesu.
Seminaria z tematu „Zarządzanie firmą równych szans dla pracodawców i menedżerów” skonstruowano tak, by każdy Uczestnik mógł podczas zajęć stworzyć swój konkretny plan realizacji określonego celu istotnego z punktu widzenia jego firmy lub działu. Pojawią się w nich zagadnienia dotyczące:
-budowania strategii firmy,
-dostosowania działań do zmieniającego się otoczenia biznesowego,
-zarządzania kadrami,
-wdrażania i efektywnego wykorzystywania polityki równościowej.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu
Informacji szczegółowych udziela:
Karolina Selerska, mail: kselerska@zpwim.pl
telefon: 22 245 41 67 lub 519 762 005
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

Pobierz ulotkę

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik