NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Seminarium „Zarządzanie firmą równych szans dla pracodawców i menedżerów” w powiecie radomskim

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza Państwa (zarówno członków LGD jak i przedsiębiorców), na bezpłatne dwudniowe seminaria zarządzania firmą oraz zarządzania kadrami. Nie ma ograniczeń i każdy z właścicieli, menedżerów, kierowników, a także pełniących funkcje kierownicze samorządowców i związkowców może wziąć udział w seminarium z zarządzania. Seminaria dotyczą równego traktowania pracowników, a jednym z wiodących tematów są zasady równościowego zarządzania, co jest jednym z podstawowych elementów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt jest dużym przedsięwzięciem realizowanym w 37 powiatach Mazowsza. Jest to unikalna okazja zdobycia wiedzy i nowych umiejętności w bezpośredniej bliskości miejsca pracy lub zamieszkania.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu http://www.mfrs.pl
Informacji szczegółowych udziela:
Karolina Selerska, mail: kselerska@zpwim.pl
telefon: 22 245 41 67 lub 519 762 005
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

Pobierz ulotkę

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik