NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach


Jeśli chcą Państwo podnieść swoje kompetencje, organizacji w której Państwo działają, lub założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny”,mogą Państwo skorzystać z bezpłatnych szkoleń e-learningowych dla mieszkańców powiatów:

 • przysuskiego
 • radomskiego
 • szydłowieckiego
 • zwoleńskiego

którzy aktywnie działają lub chcą działać na rzecz swoich miejscowości lub organizacji.
E-learning to prosty i efektywny system przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, takich jak komputer i internet. Jest coraz częściej stosowaną metodą nauczania na różnych poziomach edukacji powszechnej i poza formalnej. Pozwala na udział w kursie czy szkoleniu, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki.

Zapraszamy do szkoleń z zakresu:

 • Prawno-technicznych aspektów funkcjonowania organizacji społenościowych
 • PR i promocji NGO, reklamy społecznej
 • Tworzenie partnerstw i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną
 • Sponsoringu i fundraisingu
 • Pozyskania środków na działanie i rozwój
 • Zarządzania, monitoringu i ewaluacji projektów
 • Alternatywnych źródeł
 • Finansów w organizacji pozarządowej
 • Zasad i przepisów dotyczących organizacji wolontariatu.

 
Zachęcamy do współpracy!

Pobierz ulotkę

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik