NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konferencja „Czy silna marka gminy wpływa na jej zasobność? Budowa partnerstwa na rzecz promocji gmin i powiatów Mazowsza”

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, pod tytułem: „Czy silna marka gminy wpływa na jej zasobność? Budowa partnerstwa na rzecz promocji gmin i powiatów Mazowsza” realizowaną w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”. Celem konferencji jest zainicjowanie debaty na temat wspólnej promocji i wzmocnienia konkurencyjności Mazowsza.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem regionalnym i gospodarczym Mazowsza, jego promocją oraz podnoszeniem konkurencyjności województwa mazowieckiego: Lokalne Grupy Działania, władze samorządowe różnych szczebli, organizacje turystyczne, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, organizacje działające w obszarze rozwoju lokalnego, instytucje otoczenia biznesu, ośrodki naukowe i badawcze.
 
Konferencja będzie miała charakter branchu, podczas którego będzie można swobodnie podyskutować na temat budowania wspólnej strategii promocji gmin i powiatów Mazowsza.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały informacyjne, poczęstunek, bezpłatne miejsca parkingowe.
Konferencja odbędzie się 29 października 2012 w Klubie Arco, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 19 w Warszawie, w godzinach 11:00 – 13:00.
 
Poniżej do pobrania:
Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik