NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Szkolenia „Zarządzanie personelem czyli jak być dobrym przywódcą”

Od stycznia 2012 roku NS Konsulting Sp. z o. o w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt „Akademia przywódców”.
Celem szkoleń organizowanych w ramach tego projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w zakresie szeroko rozumianego zarządzania personelem zatrudnionych w MMŚP, które posiadają siedzibę lub formalnie wyodrębnioną jednostkę na terenie woj. mazowieckiego-subregionu radomskiego. Pracownicy tych przedsiębiorstw powinni być zatrudnieni/wykonywać pracę lub być mieszkańcami (w rozumieniu KC) na terenie subregionu radomskiego.
W ramach projektu „Akademia przywódców” będą realizowane szkolenia „Zarządzanie personelem, czyli jak być dobrym przywódcą” w formie 6 MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH (KAŻDY PO 8 GODZIN):

  • Być przywódcą,
  • Komunikacja w zespole,
  • Rozwiązywanie konfliktów,
  • Efektywna rekrutacja,
  • Dobra motywacja pracowników,
  • Flexi-praca,

 
Projekt skierowany jest do pracowników należących do kadry zarządzającej z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik