NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Debata „Rozwój kierowany przez lokalne społeczości (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”

W piątek o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja w ramach Forum Debaty Publicznej zatytułowana „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”.
 
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Community-led local development – CLLD) to nowy instrument Unii Europejskiej, zaproponowany w projekcie rozporządzenia dotyczącego Wspólnych Ram Strategicznych. Jego celem jest wdrażanie części działań ukierunkowanych na rozwój lokalny, jakie mogą lub powinny być realizowane przez lokalne społeczności.
 
CLLD ma być kontynuacją i rozwinięciem podejścia LEADER, stosowanego obecnie w ramach WPR i zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa, stosowanego obecnie w WPRyb.
 
Rozwój kierowany przez lokalne społeczności jest wielką szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. Jednym ze sposobów przezwyciężenia wyzwań będzie ułatwianie realizacji zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego w oparciu o doświadczenia programu LEADER. Aby dobrze wykorzystać stojącą przed nami szansę trzeba zbudować system, który wyzwoli energię społeczną i nie skrępuje nowego instrumentu nadmiarem biurokracji.
 
Nad szansami, ale i zagrożeniami związanymi z tym nowym instrumentem debatować będą uczestnicy piątkowej konferencji. Zaproszenie do udziału w dyskusji wystosowane zostało do europarlamentarzystów, przedstawicieli rządu, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów UE, parlamentarzystów, marszałków województw, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich.
 
Konferencja odbywająca się w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”, będzie transmitowana na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych od godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy do oglądania.

Dowiedz się więcej o CLLD

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik