NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Mazowiecki Bank Projektów

Zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowe, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców do wspólnego tworzenia „Mazowieckiego Banku Projektów”.
 
 
„Mazowiecki Bank Projektów” to elektroniczna baza wiedzy o inwestycjach w województwie mazowieckiem skierowana do potencjalnych beneficjentów przyszłego regionalnego programu operacyjnego 2014-2020.
 
Został utworzony w celu zdiagnozowania potrzeb inwestycyjnych w regionie oraz ze względu na znaczenie, jakie ma wczesna identyfikacja projektów strategicznych dla rozwoju województwa. Stanowi on narzędzie służące do zbierania informacji oraz monitorowania i realizacji projektów, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach przyszłego okresu finansowego 2014 – 2020. Zebrane w ten sposób informacje będą pomocne w kontekście prac nad dokumentami przyszłego okresu programowania, w tym regionalnego programu operacyjnego.
 
Aplikacja dostępna jest na stronie www.mazovia.pl w zakładce UE oraz na stronie www.bankprojektow.mazovia.pl
 
Szczegółowych informacji nt. „Mazowieckiego Banku Projektów” udziela Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ( tel. 22 59 79 969 oraz 22 59 79 785).

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik