NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Seminaria organizowane przez Wspólnotę Ziemi Szydłowieckiej

Zapraszamy Państwa na warsztaty oraz seminarium organizowane w ramach „Mazowieckiego partnerstwa na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji” przez Wspólnotę Ziemi Szydłowieckiej.
Terminy oraz plany spotkań:
 
Warsztat 9.11.2012 r godz. 11:00

  • Wojciech Jabłoński – Wprowadzenie w możliwości finansowania działalności
  • Iwona Barszcz –Wykorzystania obecnych funduszy dla przedsiębiorców
  • Kazimierz Nędzka – Możliwości finansowania działalności z środków w ramach PROW na terenie objętym „LGD na piaskowcu”

 
Seminarium 20.11.2012 godz. 11.00:

  • Iwona Wujastyk – Kierownik Biura Marki i Wizerunku Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – „Marka regionalna, możliwości, rejestracja”
  • Cezary Nowek – Prezes Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki – „Budowanie wspólnej marki regionalnej – dobre praktyki”
  • Przedstawiciel Architektów – „Wykorzystanie potencjału projektantów w partnerstwie kamieniarzy”

 
Seminarium 4.12.2012 – Barbórka, święto górników i kamieniarzy:

  • Podpisanie umowy partnerskiej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik