NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

„Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020

Przedstawiamy Państwu interesującą publikację Zastępcy Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW dr Waldemara Guba. Tematem pracy są Główne założenia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020 oraz przebieg prac nad strategią.
 
Celem ogólnym SZRWRiR jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju, a także:

  • Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
  • Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej
  • Bezpieczeństwo żywnościowe
  • Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego
  • Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich

Zachęcamy do lektury!

Pobierz prezentację

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik