NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Trzecie spotkanie „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”

W dniu 07 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7 odbędzie się już trzecie szkolenie wchodzące w skład spotkań aktywizujących dotyczących realizacji projektu: „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
 
 
Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

  • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
  • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
  • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
  • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
  • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
  • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
  • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
  • Finanse w organizacji pozarządowej;
  • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e – learningowego utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu. Udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym jest bezpłatny.
 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu:
Ul. Wernera 9/11, 26 -600 Radom
tel. 048 38 58 997
tel./fax 048 38 58 996
e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl
 
Potwierdzenie uczestnictwa nie jest konieczne, ale ułatwi przygotowania organizacyjne. Dziękujemy!

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik