NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Wnioski w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi do 26 listopada 2012 r. piąty nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.
 
Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w Załączniku do rozporządzenia, w kolejności od największej do najmniejszej liczby tych punktów. Kolejność ta jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku na dzień jego złożenia. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów w pierwszej kolejności pomoc przysługuje Wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy.
Źródło: Poradnik Gospodarski, Listopad 2012.

Zobacz artykuł

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik