NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. – stan bieżący przygotowań oraz perspektywy

Przedstawiamy Państwu prezentację przygotowaną przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, która została przedstawiona na VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 25-26 października 2012 r w Zegrzu. Tematem prezentacji jest „Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. – stan bieżący przygotowań oraz perspektywy”.
 
Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna integrować główne cele polityki określone w Strategii Europa 2020 i być spójna z ogólnymi celami polityki spójności gospodarczej i społecznej określonymi w Traktacie

Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna towarzyszyć płatnościom bezpośrednim i środkom rynkowym WPR oraz uzupełniać je, a tym samym przyczyniać się do osiągnięcia celów tej polityki ustanowionych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 
W prezentacji przedstawiono m.in co wchodzi w skład programu rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z propozycjami UE oraz podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich .
 
Zachęcamy do lektury!

Pobierz prezentację

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik