NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 10.12. 2012 r. – Przysucha

W poniedziałek 10 grudnia w Domu Kultury w Przysusze odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które poprzedziło seminarium poświęcone zagadnieniu „CLLD: Rozwój kierowany przez lokalne społeczności – jak wykorzystać nowe możliwości przez LEADERA w latach 2014-2012 r.”, a także wystąpienie Pana Radosława Gutowskiego nt. „Szansa fotowoltaiki w warunkach polskich” zorganizowane w ramach realizowanego przez naszą organizację projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”.
 
Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania przedstawione zostały sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Walne Zebranie zaakceptowało również projekty zmian do Statutu Stowarzyszenia. W przedmiotowych obszarach podjęto uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, ocenę Komisji Rewizyjnej.
 
Członkowie Stowarzyszenia dokonali również wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Prezesem LGD „Razem dla Radomki” został ponownie wybrany Pan Cezary Adam Nowek, Przewodniczącym Rady LGD „Razem dla Radomki” – Pan Sławomir Białkowski, a Przewodniczącym komisji rewizyjnej – Pan Grzegorz Walczak.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik