NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012 r. w Domu Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 o godzinie 11.00.
 
Walne Zebranie Członków poprzedzi seminarium nt. „CLLD: Rozwój kierowany przez lokalne społeczności – jak wykorzystać nowe możliwości przez LEADERA w latach 2014-2020 r.
 
Podczas zebrania zaprezentowane zostanie sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Przedstawione zostaną projekty zmian Statutu LGD a także dokonany zostanie wybór władz stowarzyszenia.
 
Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Stowarzyszenie jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik