NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Czy nauka może być przedsiębiorcza? Trendy rozwojowe, bariery, rola instytucji otoczenia biznesu.

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza serdecznie zaprasza do udziału w seminarium informacyjnym: „Czy nauka może być przedsiębiorcza? Trendy rozwojowe, bariery, rola instytucji otoczenia biznesu”.
Seminarium odbędzie się w dniu 16 stycznia 2013 roku, o godz.: 10:00 w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10.
 
Program seminarium obejmuje wystąpienia:

  • Udział przedsiębiorstw w komercjalizacji badań naukowych -prof. dr hab. Tadeusz Baczko – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
  • Bariery współpracy na linii biznes-nauka – prof. dr hab. Joanna Kotowicz – Jawor – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
  • Problemy kreowania, realizacji i komercjalizacji innowacji technicznych – prof. dr hab. Adam Mazurkiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji PIB
  • Aktywność innowacyjna a programy unijne : dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość. Program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” – dr Jerzy Kwieciński – Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

Zgłoszenia prosimy kierować do 14 stycznia 2013 roku na adres: karolina.selerska@zpwim.pl , tel. 022 887 64 20, tel. kom. 604 451 999.

 

Zaproszenie i program seminarium

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik