NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Europejskie studia dla animatorów wiejskich

Potrzeba zrozumienia zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz pogłębiania umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu animatora wsi, sprawia że pojawiła się konieczność uruchomienia nowego programu studiów od marca 2013 roku.

Konsorcjum EMRA zrzeszające różne wyższe uczelnie europejskie (w tym Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) i placówki edukacyjne kształcące w dziedzinach związanych z rozwojem obszarów wiejskich, ogłasza nabór na studia dla animatorów wiejskich.

Program Europejskich Studiów Magisterskich dla Animatorów Wiejskich (European Masters Programme for Rural Animators) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy min. nauki o środowisku, opieki społecznej, innowacji, turystyki wiejskiej, dywersyfikacji gospodarki rolnej i jest skierowany do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych.

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich którzy pracują lub zamierzają pracować na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie Lokalnych Grup Działania oraz organizacji partnerskich.   

Szczegółowe informacje dotyczące min. wymagań oraz opłat za studia, dostępne są na stronie:  http://www.emra.umk.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik