NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

„Jugaad Innovation” gdzie szukać inspiracji ?

Każdy z nas pracuje nad wieloma projektami, które dotyczą szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Natłok zadań nie zawsze pozwala nam na systematyczne poszerzanie wiedzy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawiony będzie cykl krótkich prezentacji – interesujących publikacji z pogranicza przedsiębiorczości i innowacyjności. Szczegółowe omówienia poszczególnych publikacji będą udostępniane na stronach Portalu Innowacji w odstępie 2-3 tygodni.
 
Jugaadto indyjskie słowo oznaczające improwizację, rozwiązanie problemu małym nakładem środków, na bazie tego, co jest akurat do dyspozycji. Dobrą ilustracją znaczenia tego słowa jest przywołany przez autorów przykład bohatera amerykańskiego serialu „McGyver”, który za pomocą prostych, dostępnych w zasięgu ręki przedmiotów potrafił stworzyć wszystko, co było mu potrzebne, by uratować się z opresji. W opinii autorów „Jugaad Innovation”, właśnie tego typu innowacyjność jest coraz bardziej potrzebna w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym i to nie tylko w krajach rozwijających się, ale i na całym świecie.
 
Wśród głównych odbiorców książki można wymienić menedżerów zarządzających firmami w warunkach wysoko rozwiniętej, konkurencyjnej gospodarki. Składa się ona z 9 rozdziałów, w których najpierw omawiane jest znaczenie tego typu innowacji, opisywane są najważniejsze cechy innowacji jugaad, sposób ich wdrażania oraz to, jak idea ta wspierana może być przez państwo.
 

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik