NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

LGD Razem dla Radomki otrzymała kolejne środki na aktywizację i rozwój obszarów wiejskich!!!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w wyniku przystąpienia do ogólnopolskiego konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zdań dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 otrzymała dodatkowe środki finansowe w wysokości 1 520 000,00 zł.
 
Otrzymane środki pozwolą nam dalszą skuteczną realizacje działań związanych z aktywizacją i rozwojem obszarów wiejskich, dzięki nim przeprowadzone zostaną dodatkowe nabory wniosków skierowane dla beneficjentów w ramach działań Osi 4 LEADER PROW 2007-2013.
 
Krajowa lista organizacji które przystąpiły do konkursu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik