NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Spotkanie informacyjne dotyczące Akcji 1.3 i 5.1 Programu Młodzież w Działaniu.

Jeśli interesuje cię nawiązanie i rozwinięcie współpracy między młodzieżą a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową w Twoim regionie tak, aby działania skierowane do młodzieży jak najlepiej odpowiadały jej potrzebom oraz budowanie partnerstwa ze wszystkimi aktorami zajmującymi się tematyką młodzieżową w regionach, to Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” zachęca do zainteresowania realizacją projektów w ramach Akcji 1.3 oraz 5.1 programu „Młodzież w działaniu”. Spotkanie odbędzie się 14 stycznia w godz. 11.00-16.00 w Warszawie, w siedzibie Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” przy ul. Mokotowskiej 43.
 
Ze względów organizacyjnych ilość uczestników spotkania jest ograniczona. W związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionych formularzy. Zgłoszenia należy przesłać w systemie ankiet online do 8 stycznia 2013 roku. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po 9 stycznia 2013 roku.
 
Podczas spotkania zostaną przedstawione: założenia Akcji 1.3 i 5.1, strategia UE dotyczącą młodzieży, cele i rodzaje działań, jakie mogę być realizowane w ramach Akcji 1.3 i 5.1, przykłady zrealizowanych projektów, system składania wniosków on-line, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków.

Czytaj wiecej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik