NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Szkolenia internetowe Akademii PARP

W związku z Państwa coraz większym zainteresowaniem szkoleniami prowadzonymi na platformie e-learningowej, przedstawiamy Szkolenia Internetowe Akademii PARP. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, a ich tematyka dopasowana jest do potrzeb firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Akademia udostępnia trzydzieści cztery szkolenia internetowe na temat:

  • Zagadnień finansowych i prawnych
  • Zarządzania strategicznego i operacyjnego
  • Umiejętności menadżerskich i osobistych
  • Marketingu i sprzedaży
  • Wiedzy ogólnej i otoczenia biznesu

Nad zawartością merytoryczną czuwają wysokiej klasy eksperci w dziedzinie przedsiębiorczości. Akademia PARP wykorzystuje najskuteczniejsze metody edukacji zawodowej. Szkolenia składają się z lekcji, podczas których uczestnik jest informowany o celach i rezultatach szkolenia. Treść przeplatają interaktywne ćwiczenia doskonalące. W szkoleniu występuje wiele odniesień do praktyki. Po przejściu modułu (zestawu kilku lekcji) uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu.
 
Zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy!

 

Szkolenia internetowe Akademii PARP

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik