NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2013 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
 
Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.
 
Składane projekty realizować muszą cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
 
Oferty można składać w ramach jednego z czterech priorytetów:

  • Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
  • Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;
  • Integracja i aktywizacja społeczna;
  • Rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Termin składania ofert mija w dniu 14 stycznia 2013 r.

Czytaj wiecej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik