NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Fotowoltaika – technologia XXI w.

Elektrownie fotowoltaiczne – najczystsza energia pod słońcem, to nie tylko dbałość o środowisko naturalne, przejawiające się redukcją emisji gazów cieplarnianych, ale również nowe źródło dochodu. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się fotowoltaika (photo – z jęz. gr. światło i voltaic – z jęz. ang. – słowo kojarzone z prądem elektrycznym) – technologia aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.
 
Technologia budowy budynków o podwyższonej efektywności energetycznej wypracowała definicję „zielonych domów”, w których stosowane są kompleksowo technologie ograniczające zużycie wody, ciepła i energii elektrycznej. Zielone domy wyposażane są więc w pompy ciepła, rekuperatory, kolektory słoneczne oraz w systemy inteligentnego zarządzania. Wykorzystywane systemy, choć pracują w różnych obszarach ograniczania zużycia energii, mają jednak wspólną cechę: wymagają zasilania prądem. Moduły fotowoltaiczne, instalowane na dachach i fasadach budynków, wraz z falownikiem i instalacją elektryczną stanowią system fotowoltaiczny.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik