NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ogólnopolski konkurs „Energia Odnawialna Wokół Nas”

Z inicjatywy lokalnych grup działania, uczestniczących w realizacji projektu współpracy o akronimie „OPUSS” (Ogólnopolska Produkcja Urządzeń Solarnych SOLIS) organizowany jest ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkolnej zatytułowany „ENERGIA ODNAWIALNA WOKÓŁ NAS”. W eliminacjach udział biorą 5-cio osobowe drużyny, reprezentujące LGD, składające się z uczniów szkół gimnazjalnych (klasy 1-3). Organizatorem Konkursu jest Fundacja Woda i Energia. Patronat nad Konkursem objął Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie profesor dr hab. Włodzimierz SADY.
 
Tam też, w Krakowie, w Sali Konferencyjnej Uniwersytetu, w dniu 9 kwietnia o godzinie 13.00 zgłoszone drużyny przystąpią do zawodów. Uczestnicy konkursu, w trakcie 60 minut będą odpowiadać na 60 pytań z zakresu urządzeń solarnych, energetyki fotowoltaicznej, wiatrowej i wodnej. Trzy najlepsze reprezentacje (decyduje suma punktów uzyskanych łącznie przez wszystkich członków drużyny) wezmą udział w finale przewidywanym we wrześniu 2013 roku w Warszawie.
 
Finał konkursu transmitowany będzie za pośrednictwem mediów. Wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi zgłaszająca LGD (przejazd, ewentualny nocleg w Krakowie, wpisowe w wysokości 400,- złotych, które pokrywa koszty organizacyjne i koszt obiadu).
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.opuss-solis.pl oraz poniżej. Podobnie materiały dydaktyczne, odnoszące się do tematyki testu dostępne będą na tej samej stronie, począwszy od 9 marca 2013. Zgłoszenia drużyn prosimy przesyłać do 8 marca 2013 roku.
 
Nagrodą w konkursie ( I, II i III miejsce) jest udział całej drużyny wraz z opiekunem w 5-cio dniowym wyjeździe studyjno – szkoleniowym do USA, Hiszpanii lub Niemiec (koszty transportu i wizy amerykańskiej uczestnicy pokrywają we własnym zakresie). Wyjazdy przeprowadzone będą,
po zakończeniu konkursu, w październiku lub listopadzie 2013 roku.
 
Wszelkie dodatkowe pytania można kierować drogą elektroniczną na adres konkurs@skpr.pl lub drogą telefoniczną do Pani Anny Woźniak tel. 502 913 854.

Regulamin konkursu
Karta udziału w konkursie

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik