NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Polskie innowacje – Okulary dla niewidomych

W ramach cyklu „Polskie innowacje”, w tym tygodniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia kolejny projekt wyróżniony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości. Niniejszy produkt to innowacyjne urządzenie elektroniczne składające się z układu kamer, modułu dźwiękowego oraz procesora, wspomagające poruszanie się osoby niewidomej. Komunikuje się z komputerem przez port USB, a jego elementy są wbudowane w oprawę okularów. Prototyp urządzenia jest elementem systemu dźwiękowego, którego docelowym zadaniem jest ostrzeganie o przeszkodach dla osoby niewidomej.
 
Działanie interfejsu polega na pasywnym poznaniu otoczenia (nie emituje światła lasera lub ultradźwięków). „Dzięki rejestracji obrazów stereoskopowych jest możliwe wyznaczenie odległości dzielącej użytkownika systemu od różnego rodzaju przeszkód”, twierdzi współautor projektu, mgr inż. Bartosz Ostrowski. Zastosowane kamery rejestrują obrazy synchronicznie, które przesyłane są do komputera, gdzie następuje ich analiza. Moduł dźwiękowy zawiera stereofoniczne słuchawki oraz mikrofon przeznaczone do komunikacji użytkownika z systemem. Bartosz Ostrowski podkreśla również, że „urządzenie umożliwia śledzenie położenia wykrytych metodami obrazowymi przeszkód niezależnie od ruchu głowy użytkownika”.
 
Opracowany sprzętowy interfejs wizyjno-akustyczny, wspólnie przez Politechnikę Łódzką i GreenPoint Sp. z o.o., jest pierwszym tego typu rozwiązaniem integrującym układy elektroniczne. Zaprojektowany prototyp stanowi element systemu dźwiękowego ostrzegania o przeszkodach, który stwarza szansę na zastąpienie w przyszłości psa przewodnika. Jako główne zalety interfejsu B. Ostrowski wymienia „kształt i jego niewielką wagę, co umożliwia korzystanie z niego przez długi okres czasu bez odczucia zmęczenia oraz to, że pracuje w szerokim zakresie temperatur”.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik