NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Poradnik on-line dla organizacji pozarządowych.

Zachęcamy Państwa do lektury publikacji opracowanej na podstawie przygotowanych materiałów szkoleniowych dla projektu „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, które nasze stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” realizowało w okresie październik-grudzień 2012 r.
 
Publikacja stanowi kompendium wiedzy, informacji zawartych w realizowanych szkoleniach. Jest to podręcznik stanowiący połączenie wiedzy merytorycznej i praktycznej tutorów prowadzących szkolenia oraz dobrych praktyk przygotowanych we współpracy z uczestnikami projektu.
 
Dzięki projektowi poznają Państwo najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie: prawno-technicznych aspektów funkcjonowania org.; PR i promocja NGO – kampania społeczna; sponsoring i fundraising; finanse w NGO; zasady i przepisy dotyczące organizacji wolontariatu, zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów.

Zobacz Poradnik

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik