NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorców sektora MŚP, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, centrów transferu technologii na seminarium informacyjne pt.:
„Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką”,
które odbędzie się 28 lutego 2013 roku, w godz.: 13:00 – 15:00 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, sala nr 226 (II piętro) (budynek UNIWERSAL, za Rotundą).
 
Udział w seminarium jest bezpłatny. Seminarium jest częścią projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji, współfinansowanego ze środków EFS.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik