NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Przedsiębiorca w morzu informacji. Rola informacji w zarządzaniu zmianą gospodarczą.

W gospodarce opartej na wiedzy, informacja i umiejętność jej wykorzystania stają się kluczowym zasobem przedsiębiorstw i stanowią o jego przewadze konkurencyjnej. Szanse, jakie bez wątpienia wiążą się z rozwojem technologicznym i coraz większą dostępnością danych, nie przekładają się jednak bezpośrednio na umiejętność przekuwania ich na wyniki ekonomiczne firm. Informacja, by odegrać znaczącą rolę w zarządzaniu firmą musi być bowiem odpowiednio wyselekcjonowana i umiejętnie zinterpretowana.
Problem ten stał się przedmiotem pogłębionej analizy w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, który podjął się pilotażowo zainicjowania działalności Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej – ośrodka gromadzenia i przetwarzania danych dla biznesu i o biznesie. Jest to unikalny projekt, w ramach którego dokonano również pogłębionej diagnozy potrzeb i zachowań informacyjnych przedsiębiorców.

  • Jak dostarczać wiarygodnej informacji dla biznesu?
  • Czy źródła informacji powinny być certyfikowane?
  • Jakie instytucje powinny zajmować się dostarczaniem informacji i jakie metody docierania z informacją do odbiorców powinny wykorzystywać?
  • Jak finansować tego rodzaju przedsięwzięcia?

Odpowiedzi na te i inne pytania będą próbowali odpowiedzieć eksperci i kluczowi interesariusze – przedstawiciele środowisk biznesowych, świata nauki i instytucji publicznych podczas konferencji podsumowującej projekt Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej.

Zarejestruj się ONLINE
Warszawa, 25 marca 2013, Sejm RP, Sala KolumnowaKonferencja bezpłatna. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje:
Anna Karpińska, ZPWIM, tel. 784 004 007, email: anna.karpinska@zpwim.pl

Program Konferencji

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik