NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Szkolenie z zakresu działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W związku z planowanym na II kwartał 2013r. ogłoszeniem naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie mieszkańców Gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew zainteresowanych rozpoczęciem dzielności gospodarczej oraz przedsiębiorców z ww Gmin, którzy chcą pozyskań środki finansowe na rozwój prowadzonych firm.
 
Celem szkolenia będzie omówienie działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy. Udział w szkoleniu organizowanym przez LGD pozwoli na identyfikację , który z Państwa projektów wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, a tym samym ma największe szanse na znalezienie się na liście rankingowej wniosków skierowanych do dofinansowania.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału:
Data: 18 marzec 2013r.
Godzina: 13.00
Miejsce: Urząd Gminy w Wolanowie
Program szkolenia:
1. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy
2. Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych inwestycji
3. Najczęściej popełniane przez Wnioskodawców błędy
4. Dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku
5. Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej – procedura wyboru projektów
6. Zakończenie i podsumowanie szkolenia
Czas trwania szkolenia: ok. 4 godz.
 
Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesłać:

  • na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl podając: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania i telefon kontaktowy,
  • lub telefonicznie pod nr 048 38 58 996.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik