NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 18.03.2013 r. – Wolanów

W poniedziałek 18 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów odbyło się pierwsze w bieżącym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Spotkanie poprzedziło seminarium, podczas którego Prezes LGD „Razem dla Radomki” zaprezentował referat nt. „Leader w okresie 2014-2020”, w którym omówił najważniejsze założenia związane z funkcjonowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w odniesieniu do Lokalnych Grup Działania w zbliżającej się nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Oprócz w/w prezentacji – Arkadiusz Ostrowski z LGD zaprezentował perspektywę działań Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w okresie I półrocza 2013 r.
 
Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania przedstawiona sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Walne Zebranie zaakceptowało również projekty zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2009-2015,zaprezentowano również Raport Ewaluacyjny z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. przedmiotowych obszarach podjęto uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, ocenę Komisji Rewizyjnej.
 

Walne Zebranie Członków w Wolanowie Walne Zebranie Członków w Wolanowie Walne Zebranie Członków w Wolanowie
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik