NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie – poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów

Niedawno ukazała się książka „Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie” autorstwa dr Marcina Karlika. Książka prezentuje aktualny stan wiedzy z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności. Nowoczesne przedsiębiorstwo, oparte na informacji i wiedzy, ukierunkowane na klienta, rozpatrywane jest w szerokim kontekście technologicznym, ekonomicznym i społecznym, z uwzględnieniem uwarunkowań, jakie stwarza otoczenie, a także różnorodnych konsekwencji innowacji oraz przejawów oporu przed ich wdrażaniem.
 
Podjęta została także tematyka kształtowania innowacyjnego społeczeństwa oraz oczekiwań wobec innowatorów. Autor koncentruje się na zagadnieniach poszukiwania, wdrażania i realizowania innowacyjnych projektów, wyróżniając sześć sfer zarządzania tymi procesami, obejmujących:

  • zmianę strategii,
  • realizację projektów badawczo-rozwojowych,
  • budowanie kompetencji dla innowacji,
  • poszukiwanie okazji do innowacji,
  • bezpieczeństwo własności intelektualnej oraz
  • wspieranie i finansowanie działalności innowacyjnej.

Problematyka diagnozowania, prognozowania i systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie prezentowana jest na podstawie autorskiego modelu siedmiokąta zarządzania innowacjami, rozpatrywanego na przykładzie funkcjonowania sektora teleinformatycznego, ze względu na wysoki poziom jego innowacyjności.
 
Treść książki uzupełniona jest o krótkie teksty − tzw. „kapsułki” − które zawierają przykłady innowacyjnych przedsiębiorstw i znanych innowatorów. Załączniki obejmują formularz identyfikacji innowacji, ankietę umożliwiającą zdiagnozowanie stanu systemu zarządzania innowacjami oraz przykładową procedurę wdrażania innowacji.

Źródło: Portal Innowacji

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik