NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

III seminarium informacyjne pt.: „Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką – umowa partnerska”

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorców sektora MŚP, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, centrów transferu technologii na III seminarium informacyjne pt.:

„Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką – umowa partnerska”

które odbędzie się  25 kwietnia 2013 roku, w godz.: 10:00 – 12:00 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, (budynek UNIWERSAL, za Rotundą) sala nr 4 (III piętro)

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium jest częścią projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji, współfinansowanego ze  środków EFS

Zaproszenie i program seminarium

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik