NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej – Raporty z badań

Przedstawiamy zbiór raportów sporządzonych przez Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej.
 
Zamieszczone publikacje:

  • Wykorzystanie formalnych i nieformalnych źródeł informacji przez mazowieckich przedsiębiorców
  • Rola instytucji publicznych w tworzeniu zintegrowanych ofert informacyjnych dla przedsiębiorców
  • Potencjał eksportowy mazowieckich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego
  • Ocena efektywności współpracy mazowieckich firm z ośrodkami naukowo-badawczymi
  • Inteligentne organizacje – dystrybucja wiedzy, kompetencje pracowników, miejsce na rynku
  • Badanie zachowań informacyjnych
  • Raport z badania: Ocena efektywności współpracy mazowieckich firm z ośrodkami naukowo-badawczymi

Przejdź do publikacji

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik