NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Przewodnik po innowacjach społecznych

Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opracowały wspólnie„Przewodnik po innowacjach społecznych”
 
We wspólnej przedmowie Komisarze Hahn i Andor zwracają uwagę na konieczność uporania się ze społecznymi konsekwencjami aktualnego kryzysu ekonomicznego: „…potrzebujemy nowego spojrzenia na politykę społeczną, zdrowotną i zatrudnienia, ale musimy także zmienić podejście do edukacji, szkoleń i rozwijania umiejętności, wspierania przedsiębiorczości, polityki uprzemysłowienia, rozwoju miast i wielu innych zagadnień, aby zapewnić rozwój zrównoważony społecznie i środowiskowo, zatrudnienie i wysoką jakość życia w Europie”.
 
Na potrzeby tego przewodnika „innowacje społeczne” określono jako wszelkie innowacyjne działania o zdecydowanie społecznych celach (w przeciwieństwie do celów jedynie technologicznych lub biznesowych).
 
Wiele wcześniejszych inicjatyw, od „Europejskiej agendy cyfrowej” do funduszy strukturalnych, zostało przedstawionych jako działania w tym celu. Zaprezentowano także liczne przykłady projektów współfinansowanych, sytuując je w kontekście strategii Europa 2020. Wśród nich znaleźć można działania Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, który od kilku lat aktywnie rozwija inicjatywy w zakresie innowacji społecznych.
 
Przedstawiciele regionalnych władz publicznych znajdą w przewodniku wiele praktycznych wskazówek dotyczących metod inspirowania innowacji społecznych oraz włączania celów społecznych do innych działań.
 
Wskazówki te zostały podsumowane w końcowej części publikacji, w postaci przydatnego przewodnika obejmującego 10 punktów.
Mamy nadzieję, że przewodnik okaże się użyteczny i będzie szeroko wykorzystywany.

Źródło: Portal Innowacji

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik