NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Szkolenie dla Członków Rady LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) w dniu 24 kwietnia 2013r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Przytyk przy ul. Zachęta 57 (sali posiedzeń Rady Gminy Przytyk) organizuje spotkanie szkoleniowe dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Szkolenie ma na celu przedstawienie aktualnej procedury naboru i wyboru operacji stosowanej przez LGD „Razem dla Radomki”, poszerzenie wiedzy i aktualizację zagadnień z zakresu lokalnej strategii rozwoju (LSR).

    Program szkolenia:
  • weryfikację celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz rodzaje wspieranych operacji w ramach budżetu LSR,
  • proces naboru, oceny i wyboru operacji do finansowania – rola Rady i Biura na poszczególnych etapach procesu,
  • regulamin funkcjonowania Rady LGD (przebieg posiedzenia Rady, karty ocen, oświadczenia, procedura wykluczenia, listy operacji, analiza lokalnych kryteriów wyboru),
  • nabory tematyczne – procedura i zasady prawidłowej oceny operacji wg karty oceny ,
  • przebieg procesu oceny zgodności i wyboru operacji przez Radę LGD – ocena operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań Odnowa i rozwój wsi, małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Udział w spotkaniu nowo wybranych członków Rady LGD jest obligatoryjny. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w szkoleniu telefoniczne pod nr 048 38 58 996 lub e – mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik