NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia – w czym mogą pomóc dostępne środki unijne?

Kampania informacyjna pt. „Wsparcie dla biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc jeszcze dostępne środki unijne?”, skierowana jest do polskich przedsiębiorców. Jej celem jest poinformowanie nt. instrumentów wspierających prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego. Od 15 kwietnia do końca czerwca w całej Polsce odbędzie się 16 spotkań, na których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje w innowacyjną działalność gospodarczą.
 
Organizatorami kampanii są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” działający przy Związku Banków Polskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza.
 
Rok 2013 jest czasem szczególnym. Z jednej strony jest to kontynuacja obniżonej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców, spowodowana ogólną trudną sytuacją, wynikającą z europejskiego spowolnienia gospodarczego. Z drugiej strony, zgodnie z regulacjami i umowami międzynarodowymi, to ostatni rok dystrybucji środków unijnych do naszej gospodarki realnej. Według szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na przedsiębiorców czeka jeszcze prawie trzy miliardy złotych z funduszy strukturalnych. Do tego należy dodać kolejne trzy miliardy złotych, w formie preferencyjnych instrumentów zwrotnych z Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). Informacja i możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami odpowiedzialnymi za skuteczną dystrybucję tych środków do beneficjentów wesprze przedsiębiorców w pokonaniu spowolnienia gospodarczego. W ramach kampanii planujemy objąć działaniami wszystkie województwa. Patronat Honorowy nad projektem objął Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński.
 
Inauguracja kampanii odbędzie się 15 kwietnia 2013 r. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie o godzinie 10:15.
Podczas konferencji z udziałem m.in. Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego, Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Andrzeja Arendarskiego, Prezesa KIG przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje i odpowiedzi na pytania:

  • Gdzie szukać szansy na uzyskanie przewag rynkowych w okresie kryzysu?
  • Gdzie i kiedy ubiegać się o ostatnie unijne dotacje dla firm?
  • Gdzie i jak można otrzymać unijne kredyty i bezpłatne gwarancje?
  • Gdzie i jak sfinansować działalność nowopowstałego biznesu?
  • Jak zarządzać ryzykiem w działalności gospodarczej?

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc według kolejności nadsyłania na adres: rejestracja@cpb.pl

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik