NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Innowacyjność projektów open source – Platforma współpracy SPINACZ

Upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach w zakresie wolnego i otwartego oprogramowania, powstających w środowisku akademickim, intensyfikacja współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym oraz komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu wolnego i otwartego oprogramowania, to czynniki, które rozszerzają możliwość transferu wyników prac B+R do gospodarki. Stanowią one także cele projektu Spinacz, który jest internetową, ogólnopolską bazą informatycznych projektów otwartej innowacji. Inicjatywa ta ma wspomóc w wypracowaniu dobrych praktyk trwałego systemu wspierania transferu i komercjalizacji wiedzy. Powyższe zamierzenia mają zostać osiągnięte poprzez wirtualną platformę wymiany informacji, która stwarza warunki skutecznej komercjalizacji informatycznych wyników prac badawczych i rozwojowych oraz dopasowanie oferty B+R do aktualnych potrzeb gospodarczych.
 
Działania Platformy współpracy Spinacz kierowane są do przedsiębiorców, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, pracowników naukowych i pojedynczych twórców oraz instytucji otoczenia biznesowego mających swoje siedziby na terenie całego kraju. Jednym z dotychczasowych sukcesów było stworzenie giełdy wymiany informacji na temat powstałych projektów oraz prac w dziedzinie wolnego i otwartego oprogramowania. Za pomocą serwisu przedstawiciele świata nauki i świata biznesu mają okazję nawiązać ze sobą stałą współpracę w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz innych kontaktów biznesowych.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik