NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Klastry dyskutują na temat przyszłych kierunków rozwoju oraz wsparcia

Kolejna perspektywa finansowa 2014-2020, to już nie daleka przyszłość. Trwają intensywne prace nad nowymi programami operacyjnymi, schematami wsparcia, określaniem grup beneficjentów. Wyciągane są wnioski z tego co zostało osiagnięte i można nazwać sukcesem, z dobrych praktyk krajowych i zagranicznych, ale także z popełnionych błędów, których w przyszłości trzeba uniknąć. Ważne jest, że sami zainteresowani podejmują różnorodne, oddolne działania w tym zakresie, chcąc przekazać swoje pomysły i potrzeby osobom mającym wpływ na zakres działań kwalifikowanych do wsparcia w ramach przyszłych programów.
 
Te i inne tematy będą omawiane podczas I Kongresu Klastrów Polskich, organizowanego przez Związek Pracodawców Klastry Polskie (ZPKP) we współpracy z klastrami – członkami Związku. Kongres odbędzie się 3 czerwca br. w siedzibie Sejmu RP.
 
Podczas Kongresu zaplanowano dwa panele:

  • Finansowanie klastrów w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej – zasady, szanse i zagrożenia.
  • Klastry jako regionalne narzędzia wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki – szanse, wyzwania, ograniczenia.

Do udziału w panelach zaproszono przedstawicieli urzędów centralnych, klastrów oraz ekspertów działających dla i na rzecz rozwoju klastrów.
Uczestnikami Kongresu będą przedstawiciele urzędów krajowych i regionalnych, osoby świata nauki, przemysłu oraz przede wszystkim sami zainteresowani – koordynatorzy i członkowie klastrów.
Źródło: Portal Innowacji

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik