NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konsultacje założeń do inteligentnej specjalizacji Mazowsza

Zapraszamy wszystkich Państwa, reprezentujących podmioty i instytucje działające na obszarze subregionu radomskiego, na spotkanie robocze, dotyczące konsultacji założeń do inteligentnej specjalizacji województwa oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału subregionu radomskiego (w załączeniu wersja elektroniczna zaproszenia).
 
Inteligentna specjalizacja, jako zintegrowany, lokalny program transformacji gospodarczej, stanowiący element nowej polityki Unii Europejskiej wobec regionów, będzie w głównej mierze determinowała kierunek finansowania przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. Bazując na dostępnych danych oraz dotychczasowych analizach uważamy, że subregion radomski pomimo dużego bezrobocia jest obszarem województwa mazowieckiego o znacznych możliwościach rozwojowych. Diagnoza subregionu wskazuje na rozwinięte specjalizacje w przemyśle metalowym, precyzyjnym, czy też chemicznym. Potencjał subregionu może mieć wpływ na branże usługowe i przemysłowe działające w jego otoczeniu, a także może stać się punktem wyjścia dla budowania przewagi konkurencyjnej całego województwa.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja br. (piątek), w godz. 10.00-12.00, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, sala nr 306.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik