NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

PPP – Prawo i Praktyka

16 maja 2013 r., w godzinach 10.00 – 11.30 odbędzie się internetowa transmisja debaty ekspertów partnerstwa publiczno-prywatnego, poświęcona uwarunkowaniom realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych władz publicznych i biznesu.
 
Debata „PPP – Prawo i Praktyka” organizowana jest w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno–prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.
 
Ustawa o ppp oraz o koncesji na roboty budowlane i usługi obowiązuje już od ponad 4 lat, na jej podstawie zawarto ponad 40 umów i zainicjowano setki projektów w całej Polsce. W świetle dobrych, jak i złych doświadczeń, pojawiło się wiele kwestii związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów regulujących partnerstwo, w tym również odnoszących się do zakresu regulacji ustawy o ppp i koncesyjnej.
 
Najważniejsze pytania jakie stawiają sobie przedstawiciele władz publicznych, ich doradcy oraz przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem we wspólnych projektach przy planowaniu tego typu przedsięwzięć to:

  1. Czy ustawowe ppp i koncesja to jedyna droga do wspólnej realizacji przedsięwzięć tego typu?
  2. Czy można cele współpracy publiczno-prywatnej realizować w drodze umów zawieranych jeszcze na zasadach jakie obowiązywały przed uchwaleniem najnowszych regulacji?
  3. Na ile nowe ustawy są „samowymuszalne” a na ile można swobodnie wybrać inną podstawę prawną współpracy?

Celem wydarzenia jest zarysowanie zakresu obowiązywania poszczególnych regulacji mających znaczenie dla przedsięwzięć publiczno-prywatnych oraz określenie dopuszczalności zastosowania poszczególnych ustaw
i rozwiązań stosowanych w dotychczasowej praktyce.
 
W debacie udział zapowiedzieli m.in.:

  • dr Rafał Cieślak – radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz,
  • Maciej Dobieszewski – radca prawny, naczelnik wydziału w Ministerstwie Gospodarki, ekspert i autor publikacji w obszarze ppp;
  • Grzegorz Lang – radca prawny, ekspert PKPP Lewiatan, ekspert Komisji Europejskiej w Grupie ekspertów ds. zamówień publicznych;
  • Bartosz Korbus – koordynator projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”
    ze strony partnera projektu – Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
  • Małgorzata Kuś-Konieczna – koordynatorka projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” ze strony Lidera projektu – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Debatę poprowadzi Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik