NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Gala wręczenia nagród w konkursie Mazowiecka Firma Równych Szans

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza od początku swojej działalności promuje przedsiębiorstwa wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania i wrażliwością na sprawy pracownicze.
 
W tym roku postanowił nagrodzić firmy, które wdrażają standardy równościowego zarządzania, dbając o równy dostęp do szkoleń, podwyżek i awansów przedstawicieli obu płci, które realizują działania antydyskryminacyjne zarówno na etapie prowadzenia rekrutacji, jak i zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Jak pokazują wyniki badania zrealizowanego w roku 2012 przez ZPWiM, zagadnienia związane z realizacją polityk równościowych w mazowieckich przedsiębiorstwach nie są jeszcze powszechnie znane i respektowane. Tym bardziej ZPWiM chce upowszechnić dobre praktyki realizowane w przedsiębiorstwach na Mazowszu. Zaprezentuje je podczas uroczystej gali, wieńczącej realizację konkursu „Mazowiecka Firma Równych Szans”.
 
Program gali:

  • 18.45 Rejestracja gości
  • 19.10 Otwarcie gali – Jacek Całus, Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
  • 19.20 Wystąpienie Gości Honorowych
  • 19.40 Ceremonia wręczenia nagród w konkursie Mazowiecka Firma Równych Szans
  • 20.15 Występ muzyczny Gościa Niespodzianki
  • 20.45 Uroczysta kolacja

Gala odbędzie się 26 czerwca 2013 roku, w Warszawskim Centrum EXPO XXII, ul. Prądzyńskiego 12/14.

Zarejestruj się ON-LINE

Zgłoszenia są przyjmowane do 21 czerwca br. celem wyznaczenia miejsc.telefon: (22) 887 64 20/21, e-mail: zpwim@zpwim.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik