NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Nowe laboratoria dla radomskiego uniwersytetu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu będzie miał nowe wyposażenie hali technologicznej. To osiem specjalistycznych pracowni – do badań fizykochemicznych, chemii gospodarczej i kosmetyków, mikrobiologiczne, oceny kosmetyków, tribologiczne, odzysku chromu, fotowoltaiki i laboratorium technologiczne.

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” w placówce będą mogły odbywać się badania, dzięki którym wzrośnie konkurencyjność regionu, zostanie wzmocniony potencjał infrastrukturalny, a także rozszerzone zostanie pole badań w obszarze czterech wiodących branż Mazowsza, tj.chemicznej, energetycznej, metalowej i skórzanej. Wszystko po to, by łączyć naukę z przemysłem.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a jego całkowita wartość wyniosła 14 mln zł.

 

Na oficjalnym otwarciu obiektu był obecny m.in. wicemarszałek Leszek Ruszczyk. W swoim przemówieniu podziękował władzom uczelni za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, a także trud podjęcia wyzwania, jakim jest podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji uczących się studentów.

Źródło mazovia.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik