NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Partnerstwo – to się opłaca! Rola i znaczenie współpracy partnerskiej w nadchodzącej perspektywie 2014-20

Systematycznie prowadzone badania sondażowe w ramach „Diagnozy Społecznej” dowodzą, że poziom zaufania w polskim społeczeństwie jest niepokojąco niski. Potwierdzają to również raporty europejskie, takie jak European Social Survey, w którym Polacy znaleźli się na ostatnim miejscu wśród społeczeństw biorących udział w badaniu.
 
Szczególne trudności występują w obszarze współpracy naturalnych, wydawać by się mogło, partnerów: administracji samorządowej, nauki i biznesu. Mimo upowszechniania dobrych praktyk światowych i europejskich, jak również dostępności instrumentów finansowych, pochodzących głównie ze środków Unii Europejskiej, ranga i znaczenie partnerstw zawieranych na rzecz rozwiązywania określonych problemów są wciąż niedoceniane. Nie dostrzegana jest waga współpracy, prowadzącej do wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw i jednostek terytorialnych, a przecież interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów jest podstawą budowania kapitału społecznego, niezbędnego do radzenia sobie z coraz bardziej złożonymi wyzwaniami, jakie przynosi rzeczywistość.
 

  • Jak zatem skutecznie integrować i zachęcać do współpracy samorządy, naukę, biznes, organizacje społeczne?
  • Jakie są wymierne korzyści z tej współpracy?
  • Jakie instrumenty wspierania działań partnerskich proponuje Komisja Europejska w nadchodzącej perspektywie 2014-20?
  • Jak do podejmowania wspólnych inicjatyw na linii samorząd-samorząd, samorząd-biznes, biznes- nauka i inne. będą zachęcały Władze Województwa Mazowieckiego, stosując instrumentarium nowego Regionalnego Programu Operacyjnego?

Na te i inne pytania padną odpowiedzi podczas konferencji, do udziału w której serdecznie zapraszamy przedstawicieli nauki, administracji publicznej, organizacji społecznych i okołobiznesowych, jak również inne osoby zainteresowane powyższą problematyką.
 
W programie konferencji:

  • Prezentacja założeń i dorobku projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”
  • Prezentacja partnerstw utworzonych w ramach projektu
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) – nowe instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.
  • Partnerstwo dla rozwoju Mazowsza – założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20
  • Polskie partnerstwa – fikcja czy szansa rozwojowa?
  • Wręczenie nagród w konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie

Zarejestruj się online

Konferencja bezpłatna. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje: Anna Wolska, ZPWIM, tel. 784 004 002, email: anna.wolska@zpwim.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik