NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Produkty regionalne i tradycyjne we wspólnej polityce rolnej – poradnik producentów

Przedstawiamy publikację „Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej. Poradnik Producentów. Przewodnik Konsumentów”. W Poradniku znajdą Państwo informacje dotyczące wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów regionalnych i tradycyjnych, zarejestrowanych bądź w trakcie rejestracji w Komisji Europejskiej, produktów, które otrzymały wprowadzony przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) oraz Związek Województw RP znak „Jakość Tradycja”.
 
Przedstawiona została problematyka legalizowania drobnego przetwórstwa, która w „Poradniku dla producentów. Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we Wspólnej Polityce Rolnej”, wydanym w 2010 r., ujęta była w jednym rozdziale, a podczas aktualizacji stała się odrębną książką pt. „I. Produkty regionalne i tradycyjne w krótkich łańcuchach żywności. Poradnik dla producentów”. W tym Poradniku znajdą Państwo informacje na temat Wspólnej Polityki Rolnej i jej podejścia do ważnego problemu, jakim jest polityka jakości produktów żywnościowych.
 
Poradnik zawiera definicje unijnych systemów jakości żywności oraz opisuje zasady, którymi powinni kierować się producenci przy podejmowaniu ważnej decyzji o rejestracji i wyborze formy grupy producentów, oraz zasady konstruowania i składania wniosku o rejestrację. Opisana została także dwuetapowa procedura akceptacji wniosku na poziomie krajowym i unijnym, a także korzyści dla producentów i grup producentów, wynikające z uczestnictwa w unijnych i krajowych systemach jakości żywności. Szeroko została potraktowana problematyka form organizacyjnych grup producentów i konsekwencje.

Pobierz Poradnik

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik