NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Projekt E-learningowy Mazowieckiej Firmy Równych Szans

Na podstawie wyników badań focusowych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli pracodawców i pracowników z terenu województwa mazowieckiego, zostały zidentyfikowane najpoważniejsze deficyty informacyjne w obszarze związanym z przestrzeganiem zasad równościowego zarządzania.
 
Na specjalnie przygotowanej platformie znajdą Państwo materiały, które pozwolą uzupełnić luki informacyjne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, tj:
DWA SEMINARIA INFORMACYJNE W FORMULE ON-LINE:

  1. Polityka kadrowa nowoczesnej firmy – przeznaczone w szczególności dla pracowników działów kadr,HR oraz osób odpowiedzialnych za budowanie kultury organizacyjnej
  2. Zarządzanie firmą równych szans – przeznaczone w szczególności dla menedżerów i kierowników podmiotów zarówno prywatnych jak i publicznych

TRZY PAKIETY EDUKACYJNE W FORMULE E-LEARNING:

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu równościowym
  2. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych
  3. Rozwiązania prawne zapewniające równe traktowanie kobiet i mężczyzn w firmie

Aby skorzystać z dostępnych materiałów, należy zarejestrować się w systemie.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik