NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Projekt „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”

Celem projektu Konfederacji Lewiatan jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. Działania prowadzimy dwutorowo. Po pierwsze, celem ogólnopolskiej kampanii „Przedsiębiorcy tworzą” było pokazanie Polakom jak kluczową rolę dla gospodarki pełnią przedsiębiorcy. Z drugiej strony, zadaniem działań dla administracji, było zwiększenie gotowości urzędników do współpracy z przedsiębiorcami.
 
W ramach diagnozy problemów wizerunkowych i barier we współpracy biznesu i administracji zorganizowano 80 spotkań konsultacyjnych z 800 przedsiębiorcami i urzędnikami w całej Polsce.
 
Działania promujące przedsiębiorców rozpoczęły się zorganizowaniem w każdym województwie konkursu „Biznes. Dobry wybór”, który wyłonił liderów lokalnego biznesu. Głównymi kryteriami wyboru były: sukces w biznesie, lokalne zaangażowanie CSR oraz postawa odpowiedzialnego pracodawcy. W całej Polsce wyłoniono 120 przedsiębiorców. Kolejnym krokiem było stworzenie raportów „Przedsiębiorcy w Polsce”. Przygotowano wydawnictwa dla każdego województwa, pokazujące wpływ biznesu na rozwój każdego regionu. Są one podstawą debaty odbywającej się podczas dzisiejszej konferencji.
 
Najbardziej spektakularnym elementem promocyjnym projektu stała się ogólnopolska kampania medialna „Przedsiębiorcy tworzą”, promująca pozytywny wizerunek przedsiębiorców. Kampania ruszyła pod hasłami: „Miejsc pracy nie przynosi bocian”, „Dochód narodowy nie wypada sroce spod ogona”, „Inwestycje nie trafiają się jak ślepej kurze ziarno”.
 
Osobną ścieżką działań w projekcie było budowanie silniejszej współpracy administracji i biznesu. W oparciu o przeprowadzone badania, research oraz okrągły stół z udziałem min. Michała Boniego opracowano rekomendacje „Efektywna współpraca administracji i biznesu”. Wydawnictwo to stało się podstawą debat i warsztatów dla administracji w każdym województwie.
 
Więcej szczegółów na temat projektu, wszystkie wydawnictwa oraz kreacje kampanii dostępne są pod adresami www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl (strona projektu) oraz www.przedsiebiorcytworza.pl (serwis poświęcony kampanii).
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik